تاييد صلاحيت ، رد صلاحيت و ...

سلام

فکر می کنيد به ما نمی آيد سياسی باشيم . کجاش رو ديديد ؟!‌

حداقل برای کشوندن شما به اينجا که موفق عمل کرده همين برای ما کفايت می کنه .04.gif

خب هر چه زور زديم بهانه ای برای به روز کردن وبلاگ نيافتيم بعد گفتند که خبر نامه با امکانات جديد و سيستمهای پيشرفته آماده است آن را ببينيد بعد در مورد آن هم مطلب بزنيد . که نه انگار الکی شکم صابون زديم .

و يه چيزی تو مايه جريانات هسته ای اخير از ترس هک شدن پسورد آی دی رو عوض کردم و نفهميدم چی شد که يادم رفت از هفت هشت ده دولت آزاد شده ايم . انگار بار سنگينی را از دوشمان برداشته اند . تازه می فهميم بی مسنجری چه کيفی ميدهد . ميگی نه امتحان کن !‌(چه ربطی داشت به وبلاگ آروی ؟14.gif)

راستی وبلاگستان هم که راه افتاد تبليغ از ما لينک از شما :

 

http://www.rahpouyan.com/wb/default.asp?mode=hit

 

http://www.rahpouyan.com/wb/default.asp?mode=hit

 فعلا همين باشه. تا به جرم پرداختن به جناح خاص و طرفداری از رد صلاحت شده گان از کانون نداختنمون بيرون خدافظ.

۰۶۲

/ 0 نظر / 42 بازدید